Ventelisten pr. 27.juni 2021

1 Bjørn

2 Lars

3 Mikkel

4 Allan

5 David

6 Lykke

7 Ina

8 Stig

9 Egle

10 Ulla

11 Kamilla

12 Søren

13 Max

14 Jan

15 Lasse

16 Jesper

17 Bettina

18 Gitte

19 Mads

20 Sinje

21 Christian

22 David

23 Louie

24 Thomas

25 Jesper

26 Sofie

27 Laura

28 "Mona Lisa

"

29 Pia

30 Miriam

31 Ruth-Anne

32 Anne Sofie

33 IDA SOFIE

34 Gitta

35 Henrik

36 Thea

37 Marie

38 Søren

39 Mette

40 Finn

41 Sofie

42 Nicklas

43 Lea

44 Tobias

45 Lena

46 Rie

47 Sara Emilie

48 Anders

49 Erhardt

50 INGE

51 Jonas

52 Ronja

53 Jette B.

54 Lea

55 Frida

56 Anna

57 Heidi

58 Emma

59 Marianne

60 Kristian

61 Christine

62 Tine

63 Nick

64 Amanda

65 Lauge

66 Amalie

67 Thilde

68 Torben

69 Kristoffer

70 Asta

71 Lene

72 Sophie

73 Mette

74 Hester

75 Iris

76 Michael

77 Annie

78 André

79 Naia

80 Louise Marie

81 Tina

82 Albert

83 Asger

84 Jonas

85 Flemming

86 Charlotte

87 Jens Albert

88 Nanna

89 Anne

90 Anne

91 Sidsel

92 Jens

Ventelisteopskrivning 2021 - sådan ser ventelisten ud nu. Der er ikke flere muligheder for at blive skrevet op i år.

Lørdag den 26. april og lørdag den 24. juni fra 11.30-12.30 laver vi opskrivning.

Det koster 100,00 at komme på vores venteliste.

Du skal have folkeregister adresse i Aarhus kommune!

VI SVARER IKKE PÅ SPØRGSMÅL om ventelisten !

Ventelisten er til for at holde styr på dem som ønsker at købe et kolonihavehus i H/F Fritiden. Det svinger meget fra år til år hvor mange huse der kommer til salg.

Har du spørgsmål ? .. Vil du gerne på ventelisten ?

Læs om disse ting neden under listen ..

______________________

Venteliste

Hvordan kommer man på ventelisten ?

For at komme på ventelisten til køb af et kolonihavehus i H/F Fritiden, skal man i 2021 møde op på en af de to datoer, som kommer i kalender i januar 2021, når vi planlægger det kommende år

Man kan også sende en ven, hvis man ikke har mulighed for at komme.

Det koster 100,- kroner at komme på venteliste.

De skal betales kontant eller med mobilpay.

Vi skal bruge dit NAVN, ADRESSE, TELEFON og EMAIL

VIGTIGT : DER KAN KUN STÅ ÉN PERSON PÅ EN VENTELISTE PLADS.

VIGTIGT : DU KAN KUN KØBE EN HAVE HVIS DU HAR FAST OG LOVLIG FOLKEREGISTERADRESSE I AARHUS KOMMUNE - men du kan selvfølgelig godt skrive dig på ventelisten alligevel, hvis du senere flytter til byen.

Ventelisten er åben for alle personer som er fyldt 18 år, som har lovligt ophold i Danmark, har en email adresse og har opgivet alle kontakt informationer.

Herefter vil man automatisk modtage besked hver gang der kommer haver til salg i foreningen.

For at blive stående på ventelisten skal man hvert kalenderår indbetale kr. 100,-. inden 1. marts . Der bliver i den forbindelse udsendt en email til alle på ventelisten med besked om at indbetale for det aktuelle år.Hvis man ikke betaler til tiden ryger man af- eller bag i listen. Der bliver ikke udsendt bekræftelse på din indbetaling.

HUSK derfor straks at meddele os hvis du skifter email - ellers risikerer du at miste din plads på listen næste gang der sendes besked om at indbetale venteliste gebyret.

Hvordan foregår et salg ?

Efter en vurdering af kolonihaven modtager alle på ventelisten besked om at den pågældende have er til salg og haven annonceres på hjemmesiden.

Alle har nu mulighed for at se på haven samt - hvis der er bebyggelse - at komme til "åben havehus dag", hvor man kan se bebyggelsen indvendigt.

Derefter skal man give besked inden udløbet af den annoncerede tidsfrist (typisk 14 dage) hvis man ønsker at købe den pågældende have .

Hvis der melder sig købere som allerede har en have i foreningen har disse forkøbsret, men skal så sælge den have de allerede har. Ellers vil haven blive tilbudt til den af de interesserede købere som står højest på ventelisten. Hvis denne person alligevel ikke kan (* se nederst) eller vil købe, tilbydes haven til næste køber osv. Dette betyder i praksis at selv personer som står langt nede på listen, kan komme i betragtning og få en have.

Bemærk at vi IKKE sender besked ud til ventelisten om at haven er solgt - de interesserede vil kun blive kontaktet hvis det er deres tur til at få haven tilbudt, og har så typisk 3-5 hverdage til at indbetale købesummen til foreningen.

Med andre ord er det vigtigt at have pengene klar hvis man melder sig som køber, for ellers går buddet videre og man må vente til næste gang.

Haven bliver stående til salg på hjemmesiden indtil den er endeligt afhændet - også efter at ventelisten er udtømt. Dette sker for at hjælpe sælger med at få haven solgt.

Hvis ingen i foreningen eller på ventelisten ønsker at købe haven er det nemlig sælger som overtager salget af haven og bestemmer hvem der kan købe den.

Sælgerne annoncerer typisk haver til salg på www.dba.dk (Den Blå Avis).

Bemærk at foreningen IKKE kan kontaktes for at formidle kontakt til sælger i denne forbindelse. Interesserede som ikke står på ventelisten og som ønsker kontakt til sælger, er velkomne til at møde op på åben havehus dag eller selv forsøge at træffe sælger i haven.

* Alle som opfylder betingelserne kan stå på ventelisten, men man kan KUN få lov at købe en have hvis man også har godkendt og lovlig folkeregisteradresse (man skal bo der, ikke bare have adresse) i Aarhus Kommune - foreningen kan kræve bevis for dette.

.

FAQ

Q: Har alle haver strøm?

A: Nej, men der er flere som har. Andre bruger solceller. At lægge strøm ind i en have koster ca. 30.000,- men denne udgift kommer tilbage, den dag man ønsker at sælge haven. Hvis der er strøm vil det fremgå af salgs oplysningerne her på siden.

---

Q: Har alle haver vand?

A: Der er ført vand ud til alle haver, de fleste har også fået det ført ind i huset.

---

Q: Hvad koster det om året?

A: Det koster pt. kr. 2980,- / 1490,-,- pr. kvartal for en hel / halv have andel. Dette inkluderer vand, renovation, udgifter til vedligeholdelse af fælles faciliteter, medlemsskab af Kolonihaveforbundet, opsparing til kloakering, ejendomsskat og fælles forsikringer. Den pris gælder for haver, om ikke har betalt andel og kloak ud.

---

Q: Jeg har hørt at I har købt den jord i er beliggende på - hvilke udgifter er der forbundet med dette?

A: H/F Fritiden har optaget et lån hvor hver have udgør en andel af lånesummen. Dette giver ca. 40.000,- / 20.000,- pr. hele/halve andel. (Indeksreguleret fra 2010).

---

Q: Hvordan ser det ud med udgifterne til kloakering?

A: Kloakeringen fik vi vinteren 2019. Det har kostet 80.000 kr. pr. have. Nogle har betalt beløbet ud for de øvrige haver har foreningen optaget kreditforeningslån.

-----

Q: Hvem prissætter haverne?

A: Havens og husets værdi bliver vurderet af vurderings udvalget, som anvender vurderings regler fra Kolonihaveforbundet Danmark. Prisen afhænger af havens stand, husets alder og stand, samt de anvendte materialers kvalitet.

---

Q; Er alle haver lige store?

A: Haverne er generelt omkring 400 kvm., men der er tre haver som er mindre (cirka halv størrelse) og disse bliver kompenseret i deres udgifter.

---

Q: Hvad er den foreningsmæssige værdi?

A: Det dækker over havens del af foreningens egenkapital - altså den formue som pt. er sparet op i foreningen. Beløbet varierer fra år til år.

---

Q: Skal man købe løsøret når man vil købe en have?

A: Nej, køber er ikke forpligtiget til at købe løsøret af sælger.

AHF Fritiden | Lokesvej 14 | 8230 Åbyhøj | 5049 2290 | fritiden@gmail.com |